Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ
1)    Να σημειώσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις:


Σ
Λ
1.     Ο άνθρωπος δρα πριν από την ιστορία, δηλαδή μετά από την εμφάνιση των γραπτών πηγών.


2.    Προϊστορία ονομάζεται η περίοδος από την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη μέχρι την ανακάλυψη της γραφής.


3.    Τα πρώτα ίχνη του ανθρώπου έχουν αναζητηθεί γύρω στα 2 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα.


4.    Η υποδιαίρεση της Προϊστορίας προτάθηκε από τους επιστήμονες με βάση την πνευματική εξέλιξη.


5.    Η Προϊστορία διακρίνεται στην εποχή του Λίθου και του Χαλκού.


6.    Η Εποχή του Λίθου περιλαμβάνει την Παλαιολιθική και τη Μεσολιθική εποχή.


7.    Η Νεολιθική εποχή τελειώνει περίπου το 6500 π.Χ.


8.    Η εποχή του Χαλκού καλύπτει την περίοδο από το 3000 μέχρι το 1100 π.Χ.Παράθεμα 1ο
Νεάτερνταλ, Αναπαράσταση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης

Ερωτήσεις εμπέδωσης- προέκτασης:
1)    Παρατηρήστε την αναπαράσταση των ανθρώπων του Νεάτερνταλ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης στο πρώτο παράθεμα. Με βάση τα στοιχεία αυτής της αναπαράστασης γράψτε ένα σύντομο κείμενο εκθέτοντας τις καθημερινές συνήθειες και ασχολίες που φαντάζεστε ότι θα είχαν οι προϊστορικοί άνθρωποι.
2)   Τί  ονομάζουμε Προϊστορία;
3)   Με ποιο κριτήριο υποδιαιρείται η Προϊστορία σε Εποχές;